อาคารปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทร. 02 - 5797539   โทรสาร 02  - 9428954

เวลาเปิดทำการพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
จันทร์—ศุกร์ เวลา 09.30—16.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ ****เข้าชมฟรี *******

สถานที่่ตั้งพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จันทร์—ศุกร์ เวลา 09.30—16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ****เข้าชมฟรี *******
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               
Veterinary Anatomy Museum Department of Anatomy