ข้อมูลชิ้นงานที่จัดเก็บในพิพิธภัณฑ์
1. โครงกระดูก
2. สัตว์สตัฟฟ์
3. หัวกะโหลกสัตว์
4. The Corrosion Cast specimens   
5. The Plastination specimens (ชิ้นงานที่กำซาบด้วยสารพลาสติก)
6. ตัวอย่างงานที่อยู่ในน้ำยาฟอร์มาลีน
7.หุ่นจำลองจากยางพาราพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จันทร์—ศุกร์ เวลา 09.30—16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ****เข้าชมฟรี *******
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               
Veterinary Anatomy Museum Department of Anatomy


ประเภทและลักษณะของสิ่งที่จัดเก็บ
         พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ได้จัดเก็บสื่อการสอนของภาควิชากายวิภาคศาสตร์     ได้แก่โครงกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น ม้า  โค  อูฐ  ช้าง  นกกระจอกเทศ ตัวอย่างสัตว์ดอง ทั้งสภาพปกติ และสัตว์ที่มีวิวัฒนาการผิดปกติ ตัวอย่างอวัยวะแสดงโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์หลายชนิด จากการเตรียมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การดอง การทำแห้ง การทำ Corrosion Cast  และการทำ Plastination หุ่นจำลองแสดงการพัฒนาการของตัวอ่อนสัตว์และการเจริญที่ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด รวมทั้งหุ่นจำลองสื่อการสอนจากยางพาราของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ตัวอย่างที่ตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ตามลักษณะของการเก็บตัวอย่างเพื่อคงสภาพ จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้