สถานที่ตั้ง                     
                       พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ตั้งอยู่ที่บริเวณโถงชั้นล่างของอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์    คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ  ถนนพหลโยธิน มีพื้นที่ประมาณ 300 ตรม.

วัตถุประสงค์
              เพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์สำหรับนิสิตสัตวแพทย์ นิสิตบัณฑิตศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร์ รวมทั้งนิสิตในสาขาที่ใกล้เคียง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป


พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จันทร์—ศุกร์ เวลา 09.30—16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ****เข้าชมฟรี *******
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
               
Veterinary Anatomy Museum Department of Anatomy